MagyarHU EnglishEN

ÁSZF

Érvényességi terület

Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek a

Holiday Resorts
Balatonszárszó
József Attila utca 25.
8624
Magyarország

szerződéses viszonyára, melyek az

IMMO-Terv Investment Kft.
Budapest
Vendel utca 15-17. fszt. Ü/6
1096
Magyarország

Cégjegyzékszám: 01 09 277068
Adószám: 25590577-2-43

és szerződéses partnerei között létrejönnek.

Ezen ÁSZF-ben foglaltak szerint minden vendég, bérleti jogviszonyban álló fél, valamint harmadik fél megfelelően tájékoztatást nyert ezzel kapcsolatban.

Szerződéskötés, szolgáltatás, árak és fizetési feltételek

A szálloda által nyújtott szolgáltatás az igazgatóság által meghatározott, a szerződéskötés napján érvényes feltételekkel és árakkal jön létre.
A szálloda jogosult a szerződési feltételeket egyoldalúan is módosítani abban az esetben, ha a szerződéskötés és a teljesítés közötti idő legalább 120 nap.
A szállodai szolgáltatás csak az eredetileg meghatározott időtartamra szól, az ezen túlmutató tartózkodás eseti elbírálást igényel, a szálloda által meghatározott feltételekkel. Az esetleges károkozás és a normálistól eltérő, extra takarítás költsége szintén kiszámlázásra kerül.

A szerződésben kikötött opciós határidők mindkét félre kötelezően érvényesek. A szálloda fenntartja magának a jogot, hogy az opciós dátum lejártával az előzetesen lefoglalt szobát vagy különtermet más partnernek értékesítse.

Amennyiben a szerződésben szereplő megrendelő nem azonos a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevővel, a megrendelő köteles partnerét a szerződésbe bevonni a kötelezettségek tekintetében.

Az összes megrendelt szállodai szolgáltatás ellenértékét – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – teljes egészében előre kell kifizetni.
A számla kiküldésével az esedékesség megkezdődik, a számla ellenértékének fizetése minden levonás nélkül azonnal esedékes. Késedelmes fizetés esetén a szálloda a mindenkori Jegybanki alapkamat +4 % késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a megrendelőnek lejárt idejű tartozása van, a szálloda jogosult a jövőbeni foglalások teljesítésétől egyoldalúan elállni, még abban az esetben is, ha már korábban visszaigazolt megrendelésről van szó.

Előleget nem áll módunkban Szépkártyás utalással elfogadni!

Étel-, és italfogyasztás a szállodában

A szálloda nyilvános helyiségeiben saját, behozott étel és ital fogyasztása tilos. A szálloda által felszolgált reggeli csak a reggeliző helyiségben fogyasztható, a felszolgált ételek és italok onnan nem vihetők ki. Saját étel készítése a szállodai szobában szintén nem megengedett.

Szobák rendelkezésre bocsátása, szállodai be- és kijelentkezés

A vendég nem ragaszkodhat egy bizonyos szoba igénybevételéhez.
A megrendelt szoba a foglalásban szereplő érkezési napon 14 órától áll a vendég rendelkezésére. A vendég nem jogosult a szoba korábbi időpontban történő elfoglalására. A megadottnál korábbi érkezés, illetve későbbi utazási időpontokban ingyenesen használható csomagszoba áll a vendégek rendelkezésére.

A foglalás szerinti utazás napján legkésőbb 10 óráig el kell hagyni a szobát, ellenkező esetben a szálloda jogosult óránként 3000 Ft-ot a vendég számlájára terhelni.

A szálloda jogosult a vendég tartózkodása alatt bármikor részszámlát kiállítani.

Az esetleges csoportos,illetve konferencia-szolgáltatásokra a szállodával kötött egyedi szerződés lemondási feltételei érvényesek.

A szálloda kötelezettségei

A felek megállapodnak, hogy a szálloda nem vállal felelősséget a vendég által a közösségi terekben, konferencia termekben hagyott tárgyakért. A vendégszobában elhelyezett poggyászért, értéktárgyakért a szálloda a törvényben előírt mértékig felel. A gondatlanságból eredő károkért nem vállal felelősséget.

A felelősség a vendég személyes tárgyaira korlátozódik, de ebbe a körbe nem tartoznak bele értéktárgyak, mint pl. mobiltelefon, notebook, ékszerek, pénz, bunda, stb., kivéve, ha az őrzéssel a Recepciót megbízta, illetve a szobai széfben helyezte el.

Amennyiben a vendég nem kérte előzetesen az értéktárgyak megőrzését, a szálloda mentesül a felelősség alól.
Amennyiben probléma, zavar lépne fel a szállodai szolgáltatásban, a szálloda köteles azonnali lépéseket tenni az elhárításra, a vendég pedig köteles viselkedésével az elvárható ésszerűség határain belül csökkenteni, vagy elhárítani a további károkat.

Amennyiben a vendég a szállodai (akár díjköteles) parkolóhelyet veszi igénybe, a felelősség nem terjed ki az autóban keletkezett károkra, vagy az autóban hagyott értéktárgyakra, illetve a szabálytalan parkolásból eredő következményekre.

Vis Major esetén (háború, megszállás, lázadás, sztrájk, tűzeset, áradás, az ellátórendszerek megsemmisülése, stb) mindkét fél mentesül a felelősség alól, de a szálloda csak akkor, ha az eseményekben közvetlenül érintett.

Házi kedvencek a szállodában

A vendég csak a szálloda előzetes beleegyezésével, és fizetési feltételeivel hozhat magával házi kedvenceket, köteles ezen kívül a kisállatot az előírásoknak megfelelően tartani, és felügyelni.

Az állatok okozta károk megtérítése kiterjed a szálloda által esetlegesen harmadik félnek nyújtott anyagi jóvátételre is. A károk rendezéséhez a szálloda szabad kezet kap.

Záró rendelkezések

A fennálló szerződésektől való mindennemű eltérés csak írásos, formailag megfelelő módon fogadható el.
Esetleges jogvita esetén a döntőbíróság szerződésben rögzített székhelye Budapest.

© IntroWeb | 2019 - Weboldal készítés, SEO